Tinggårdstroldene har følgende åbningstider:

Mandag-torsdag kl 7-16.15 og fredag kl 7-15.30

Der er lukket her på lørdage, søndage og helligdage.

Man skal selv sørge for pasning af sit barn ved ferier, lukkedage og evt. sygdom her. Og hvis barnet er syg eller af anden årsag, kræver særlig pleje/omsorg og ikke fuldt ud kan deltage i dagens aktiviteter her. Jeg følger sundhedsstyrelsens vejledning for "Smitsomme sygdomme hos børn". https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge

Inden begyndelsen af hvert år, udleverer jeg en ferieplan for hele det nye år. Mine ferier/ lukkedage følger generelt Køge kommunes ferieplan for skolerne og jeg afholder desuden 6 omsorgsdage hvert år, som regel på min egen families fødselsdage.  

Betalingen for pasningen her, består af et tilskud fra bopælskommunen og en egenbetaling  på 2800 kr pr. måned (Køge kommune takst) i alle 12 måneder om året. Barnet skal inden opstart i et privat pasningstilbud, være skrevet op på den almindelige pladsanvisning i bopælskommunen. Kommunen giver også søskendetilskud, men der er desværre ikke mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud.

Inden opstart hos Tinggårdstroldene, aftaler vi et møde, hvor vi sammen gennemgår og underskriver en kontrakt med alle de praktiske detaljer. Jeg vil dog lige nævne at prisen er inklusiv masser af "glad mad" her, dvs den er overvejende økologisk og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger for mad til småbørn.

Jeg har desuden sovekrybber udenfor her, med alt nødvendigt udstyr i, så de små trolde kan sove trygt og godt :-)